lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.12.2018

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA "Granāti Pluss" paredzētajai darbībai dolomīta un smilts ieguvei un dolomīta šķembu ražošanai dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti” Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.12.2018

07.12.2018.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksam - olu un olu produktu ražotnes izveidei Tukuma novadā, Jaunsātu pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.12.2018

06.12.2018.

Birojā iesniegta SIA “Alūksnes putnu ferma” mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.12.2018

06.12.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018. gada 30. novembrī piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Kvatro” ierosinātājai darbībai - dīķsaimniecības izveidei / derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Saulgoži B” (zemes vienības kadastra Nr.8076 011 0099) Mārupes novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.12.2018

03.12.2018

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants ieguvei atradnē “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.12.2018

04.12.2018.

Paziņojums par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” paredzētās darbības- cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.12.2018

29.11.2018.

Izdots atzinums par Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma ~0,3 km līdz ~18,9 km pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.11.2018

28.11.2018.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam alumīnija kausēšanas iekārtas rekonstrukcijai un ražošanas jaudas palielināšanai Daugavpilī. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.11.2018

28.11.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei Kuldīgas novada Rumbas pagasta zemes īpašumā „Valsts mežs Rumba” . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.11.2018

23.11.2018

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni” Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2018
Arhīvs