lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.10.2018.

Birojā iesniegts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadāietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018

16.10.2018.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa izveides Ogres novada, Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018

16.10.2018.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa izveides Tukuma novada, Jaunsātu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018

16.10.2018.

Paziņojums par SIA „Allseason-K” smilts-grants un smilts ieguves atradnē „Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018

12.10.2018.

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguves un dolomīta šķembu un maisījumu ražošanas dolomīta un smilts atradnē „Granāti” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018

12.10.2018.

Paziņojums par AS "A.C.B." paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidino vērtējuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.10.2018

10.10.2018.

Birojā iesniegts bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.10.2018

08.10.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „GALLUSMAN” paredzētajai darbībai - vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Tukuma novadā Jaunsātu pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.10.2018

08.10.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „GALLUSMAN” paredzētajai darbībai - vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novadā Madlienas pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.10.2018

04.10.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Pļaviņu DM" paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.10.2018
Arhīvs