lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.09.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai Pārgaujas novada Straupes pagastā nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi”.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” (SIA “Limbažu ceļi”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.09.2015