lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.10.2015.

Paziņojums par SIA KU „Baltic Oil Terminal” ziņojuma „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” sabiedrisko apspriešanu.

SIA KU „Baltic Oil Terminal”  ziņojuma „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 5.novembrī Latvijas Jūras akadēmijā Rīgā, Flotes ielā 12, k-8, plkst. 18.00.

Ar ziņojumu var iepazīties:

SIA KU „Baltic Oil Terminal” mājas lapā www.balticoilterminal.lv,

  • Rīgas Pilsētas domē, Rātslaukums 1, Rīgā, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:15 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:15 līdz 16:00,
  • Bolderājas bibliotēkā, Gaigalas ielā 3, Rīgā, darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00
  • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, pirmdienās no plkst.8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst.8:30 līdz 16:00.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt SIA KU „Baltic Oil Terminal” (Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67508441, www.balticoilterminal.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, www.vpvb.gov.lv) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā.

Paziņojums (pilns teksts) 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.10.2015