lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.05.2016.

Izdots atzinums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Paredzētās darbības ierosinātājs:    LR Satiksmes ministrija

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.05.2016