lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

02.11.2016.

Vides pārraudzības valts birojā iesniegts Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē.

Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207).

Ziņojuma izstrādātājs: – AS „Ceļuprojekts” (Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024) un SIA „Latekoil” (Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048, Latvija).

Paziņojums (pilns teksts). 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.11.2016