lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.01.2017.

Birojā iesniegta SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.

Koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī

Ierosinātājs:  SIA “Baltic Pellets Energy”  (reģistrācijas numurs:  41503068557)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs

Ziņojums pieejams:SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Paziņojums  par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.01.2017