lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.07.2017.

Birojā iesniegts dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve atradnē "Saikava" iecirknī "Divupe" (SIA „Mark Invest AB” )

Darbības ierosinātājs: SIA „ Īpašumi EG” (reģistrācijas Nr. 40103442701) „Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV – 5015, tālrunis 20236905.

2014. gada 19 .jūnijā izsniegta programma ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.

Ar Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA “Firma L4” interneta vietnē: http://l4.lv/public

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.08.2017