lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.08.2017.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā (SIA "LAMAT VZ")
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.08.2017