lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.08.2017.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi SIA "KVL BALTIC" paredzētajai darbībai - zivju dīķa ierīkošanai/derīgo izrakteņu (smilts) ieguvei nekustamajā īpašumā „Liellauki” Mārupes novadā (SIA „KVL BALTIC”) ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Zivju dīķa ierīkošana nekustamajā īpašumā „Liellauki” Mārupes novadā (SIA „KVL BALTIC”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.08.2017