lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.08.2017.

Birojā iesniegts kūdras ieguves platības paplašināšanu Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Kūdras ieguves platības paplašināšana Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” (SIA "RT būve") 

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Ziņojums pieejams  http://www.rtbuve.lv

Paziņojums par kūdras ieguves platības paplašināšanas Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas(Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

28.08.2017