lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.09.2017.

Birojā iesniegta SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana.

Polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistiskas centra izveide (SIA „Nordic Plast”)

Paziņojums par SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams iepazīties arī  SIA “NORDIC PLAST” tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv. 

Ziņojuma izstrādātāja :  SIA “NORDIC PLAST” .

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.09.2017