lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.09.2017.

Birojā iesniegta azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana.

Azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšana (SIA “Viduskurzemes AAO”)

Paziņojums par azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanas Brocēnu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

IVN ziņojumu sagatavotāja: SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2-406, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888) 

IVN ziņojums ir pieejams arī tīmekļa vietnē www.eirokonsultants.lv/Dumini.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.09.2017