lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.09.2017.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Klasmann-Deilmann Latvia” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei - kūdras ieguves lauku paplašināšanai kūdras atradnē „Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs” Kocēnu novadā.

Derīgo izrakteņu ieguve - kūdras ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs” (SIA „Klasmann-Deilmann Latvia”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.09.2017