lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.01.2018.

Birojā iesniegts preicizēts papildinātais aktualizētais dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve atradnē "Saikava" iecirknī "Divupe" (SIA „Īpašumi EG”)


Darbības ierosinātājs: SIA „ Īpašumi EG” (reģistrācijas Nr. 40103442701) „Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV – 5015, tālrunis 20236905.


Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.


Ar Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA “Firma L4” interneta vietnē:
http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/


Paziņojums par dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.01.2018