lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.01.2018.

Birojā iesniegta SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināta aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana

Polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistiskas centra izveide (SIA „Nordic Plast”)


Paredzētās darbības ierosinātāja un Ziņojuma izstrādātāja :  SIA “NORDIC PLAST” .

Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams SIA “NORDIC PLAST” tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv.

Paziņojums par SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2018