lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17.01.2018.

Birojā iesniegta SIA „Ancers” plānotā cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā (SIA „Ancers”)

Ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.01.2018