lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.01.2018.

Birojā iesniegts smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana.

Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014.

 ZIņojums pieejams SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Paziņojums par smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.01.2018