lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.01.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Granāti Pluss” paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 6,4 ha paltībā un dolomīta šķembu ražošanai atradnē „Granāti" Ikšķiles novadā.
Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 6,4 ha paltībā un dolomīta šķembu ražošana Ikšķiles novadā (SIA "Granāti Pluss")
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.01.2018