lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

31.01.2018.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Cemex” paredzētajai darbībai - smilts, smilts-grants ieguvei atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā .

Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "Cemex")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.02.2018