lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.02.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Īpašumi EG” paredzētajai darbībai – dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe” (kad. Nr. 70860150020), “Silva” (kad. Nr. 70860150074) un “Dvīņi” (kad. Nr. 70860150114).
Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve atradnē "Saikava" iecirknī "Divupe" (SIA „Īpašumi EG” ) 
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.02.2018