lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.02.2018.

Birojā iesniegts sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināļa būvniecība, gāzes cauruļvadu sistēmas izbūve un koģenerācijas stacijas būvniecība Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Dabas gāzes krātuves termināļa būvniecība Ventspilī (SIA „Ventstone Complex”)

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Ventstone Complex” reģistrācijas Nr. 51203039391; Z.A. Meirovica bulvāris 16-2a, Rīga, LV-1050, tālr. 25466111, e-pasts: janis@ventstone.lv

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010, tālr. 29262049,liga@eiroprojekts.lv.

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: www.eiroprojekts.lv

Paziņojums par sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināļa būvniecība, gāzes cauruļvadu sistēmas izbūve un koģenerācijas stacijas būvniecība Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.02.2018