lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.02.2018.

Birojā iesniegts kūdras ieguves platības paplašināšana Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas(Beržovkas) purvs” Kārsavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Kūdras ieguves platības paplašināšana kūdras atradnē „Kalnsalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novadā, Goliševas pagastā (SIA „RT Būve”)

Ierosinātājs un Ziņojuma sagatavotājs: SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704
Informācija par ziņojumu:
Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnēs: http://www.rtbuve.lv , [http://]http://www.karsava.lv,

Paziņojums par kūdras ieguves platības paplašināšana Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas(Beržovkas) purvs” Kārsavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.02.2018