lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.02.2018.

Paziņojums par SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

 Smilts – grants un smilts ieguves atradnē “Lido”  Engures novadā Smārdes pagastā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2018. gada 19. martā plkst. 17:00 Engures novada Domē, Apspriežu telpā (Jaunā iela 9, Smārde).

Ierosinātājs: SIA "STRABAG", reģ. Nr. 49203002756.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, tālr. 27507017.


Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties: Engures novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads), darba laikā, kā arī tīmekļa vietnēs www.enguresnovads.lv un www.videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2018. gada 30. martam:

SIA „Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005; tālrunis 27507017; elektroniskā adrese: liva@videseksperti.lv; mājas lapas adrese: www.videseksperti.lv);

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045; tālrunis: 67321173, fakss: 67321049; elektroniskā adrese vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv)

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2018