lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

01.03.2018.

Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks:

2018.gada 15. martā plkst. 16.00 Griškānu pagasta pārvaldē.

Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.:67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Ziņojuma izstrādātājs: Projektēšanas konsultatīvā firma AS „Ceļuprojekts” un vides konsultāciju birojs SIA „Enviroprojekts”.  

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties:

  • Griškānu pagasta pārvaldē: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, un

· interneta vietnē www.enviro.lv/Apvads

no š.g. 5. marta  līdz 5. aprīlim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2018