lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.05.2018.

Izdots atzinums par kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē “Kalnasalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novada Goliševas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Kūdras ieguves platības paplašināšana kūdras atradnē „Kalnsalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novadā, Goliševas pagastā (SIA „RT Būve”) 

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.05.2018