lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.05.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS “Latvijas valsts meži” ierosinātājai darbībai - meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūvei nekustamajā īpašumā „Tomes meži” (kad. Nr.74290020047, zemes vienību kadastra apzīmējumi 74290040112, 74290060028), Tomes pagastā, Ķeguma novadā.

Meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūve Tomes pagastā Ķeguma novadā (AS “Latvijas valsts meži”)Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.05.2018