lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

26.06.2017.

Izdots atzinums SIA „Īpašumi EG” dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un “Kalna kades - 2” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un “Kalna kades - 2” Smiltenes novada Grundzāles pagastā (SIA „Īpašumi EG”) 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. Nr. 40103442701, adrese: “Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015).

 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA „AMECO vide”. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.06.2018