lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.07.2018.

Birojā iesniegts no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Paredzētās darbības ierosinātāja:  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar Ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tīmekļa vietnē www.vlk.lv, kā arī Ziņojuma izstrādātājas tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv.

Aktuālo ziņojuma versiju skatīt šeit: Ventspils NAIK IVN Zinojums

Paziņojums par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.07.2018