lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.07.2018.

Birojā iesniegts SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināta aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana.

Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošana, Engures novada Smārdes pagastā (SIA “STRABAG”)

Ierosinātājs: SIA "STRABAG", reģ. Nr. 49203002756.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, tālr. 27507017.


Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.

Paziņojums par SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.07.2018