lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.07.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Viduskurzemes AAO” paredzētajai darbībai – azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novadā, Brocēnos, nekustamajā īpašumā “Dūmiņi” (kadastra Nr. 8405 001 0033) un nekustamajā īpašumā “Brikšņi” (kadastra Nr. 8405 001 0037).

Azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšana (SIA “Viduskurzemes AAO”) 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Viduskurzemes AAO”, reģ. Nr.58503015521, adrese: „Vibsteri”, Remtes pagasts, LV-3871, Brocēnu novads).

IVN ziņojumu sagatavotāja: SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2-406, Rīga, LV-1010, tālr.:29209717, reģ. Nr. 40003403888) 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.07.2018