lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.07.2018.

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Lauvas kalns" paredzētajai darbībai - smilts - grants un smilts ieguvei atradnē „Lauvas” īpašumos „Mežkalni” (kadastra Nr. 62720040034) un „Grants” (kadastra Nr. 62720040062), Padures pagastā Kuldīgas novadā.
Smilts - grants un smilts ieguve atradnē „Lauvas” Padures pagastā Kuldīgas novadā (SIA „Lauvas kalns”)
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.07.2018