lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.07.2018.

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "LN" paredzētajai darbībai - nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, polietilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pārstrādei un utilizācijai, izmantojot termopirolīzes metodi, Rēzeknē.

Nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, polietilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pārstrāde un utilizācija, izmantojot termopirolīzes metodi, Rēzeknē


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.07.2018