lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

31.07.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts aktualizēts cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūves Salaspils novadā (SIA „Ancers”) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā (SIA „Ancers”)

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv.

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa "Bunči-1" pārbūves Salaspils novadā (SIA "Ancers") aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.08.2018