lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

02.08.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts aktualizēts derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanas kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” (AS „Latvijas valsts meži”) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonda Nr.4808)” (AS „Latvijas valsts meži”)

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005,

tālr. 27507017.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.08.2018