lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

02.08.2018.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA "HIDROLATS ČL" čuguna izstrādājumu ražošanas apjoma palielināšanai Liepājā, Brīvības ielā 103.

SIA "HIDROLATS ČL" čuguna izstrādājumu ražošanas apjoma palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksne notiks: 

2018. gada 14. augustā plkst. 17.00 uzņēmuma pārvaldes ēkā, Brīvības ielā 103, Liepājā.

Iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

  • Apmeklētāju pieņemšanas centrā Liepājas pilsētas pašvaldībā (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00)
  • Tīmekļa vietnē: http://www.enviro.lv

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Vides pārraudzības valsts birojam: 21.08.2018.

Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālrunis:  67321173, e-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.08.2018