lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17.10.2018

Birojā iesniegti smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildinājumi un uzsākta to izvērtēšana.

Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014.

 ZIņojums pieejams SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Paziņojums par smilts ieguves atradnes “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.10.2018