lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30.10.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” paredzētajai darbībai – no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69.

No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69 (Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”) 

Paredzētās darbības ierosinātāja:  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 31.10.2018