lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

31.10.2018

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu fiziskas personas paredzētajai darbībai - smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā.

Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā

Paredzētās darbības ierosinātāja:  Fiziska persona

Ziņojuma sagatavotājaSIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.11.2018