lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.11.2018.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „Allseason-K” smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā, nekustamajā īpašumā “Dziļie atvari” .


Smilts-grants un smilts atradnes „Atvari” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Ventspils novada Ugāles pagastā (SIA „Allseason-K”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.11.2018