lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.11.2018

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni”

Smilts - grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Renda-1989.g." Kuldīgas novadā (SIA "ERKA")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.11.2018