lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.11.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei Kuldīgas novada Rumbas pagasta zemes īpašumā „Valsts mežs Rumba” .

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.11.2018