lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.12.2018.

Paziņojums par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” paredzētās darbības- cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks:

2018. gada 18. decembrī plkst. 18:00 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.


Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties::

  • darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās – www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv
  • Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 2. janvārim.
Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.12.2018