lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.12.2018

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants ieguvei atradnē “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā

Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā atradnē “Aizkraukle - kreisais krasts" 2018. gada iecirknī (AS “A.C.B.”)


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.12.2018