lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

20.12.2018

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA "Pļaviņu DM" paredzētajai darbībai dolomīta ieguvei atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” Krustpils novada Variešu un Krustpils pagastos.

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve Krustpils novada Variešu pagastā, atradnē „Aiviekste – kreisais krasts” (SIA "Pļaviņu DM")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.12.2018