lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.12.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Laflora” (reģ.Nr. 40003258598) paredzētajai darbībai - derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei Jelgavas novada Kalnciema pagastā, nekustamajos īpašumos “Poķi” (kadastra Nr. 54310030093), “Viršu purvs” (kadastra Nr. 54310030170), “Perspektīvais kūdras un māla karjers” (kadastra Nr. 54310030226), un nekustamā īpašuma “Gulbīši” (kadastra Nr. 54310020434) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54310020430 un 54310020526.

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē “Kaigu purvs” Jelgavas novada Kalnciema pagastā (SIA "Laflora")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.12.2018