lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.01.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “AINAVA GG” (reģ. Nr. 41503063244) paredzētajai darbībai - derīgā izrakteņa (sapropeļa) ieguvei Bižas ezerā (kadastra Nr.60420030142), Andrupenes pagastā, Dagdas novadā.

Derīgo izrakteņu (sapropeļa) ieguve Bižas ezerā ( SIA "Ainava GG")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.01.2019