lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.01.2019.

Birojā iesniegts vēja elektrostaciju parka “Dobele” Dobeles novada Dobeles pagastā un vēja elektrostaciju parka “Pienava” Tukuma novada Džūkstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados (SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind)

Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā "Jaunumi".

Paziņojums par SIA “Pienava Wind” un SIA “Dobele Wind” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2019