lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.02.2019.

Paziņojums par SIA "Fortum" paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA "Fortum" paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019. gada 19. februārī plkst. 17:00 Jelgavas novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā, Domes lielajā zālē.

Ar informāciju par paredzēto darbību un ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

  • Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30,
  • Ierosinātāja mājas lapā www.fortum.lv sadaļā Projekti.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2018. gada 28. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam - SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63083381, vai elektroniski uz e-pastu: fortum.jelgava@fortum.com .

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.02.2019