lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.02.2019.

Birojā iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” papildināta ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere un dzelzceļa attīstība (SIA KU “Baltic Oil Terminal”)

Paredzētās darbības ierosinātājs un IVN izstrādātājs ir SIA KU “Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr.40003511867, Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV-1045, bot@balticoilterminal.lv, 67508441.


Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties interneta vietnē http://www.balticoilterminal.lv/nosleguma-zinojums.html .

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” koriģēta ziņojuma papildinātās aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.02.2019