lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.02.2019.

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “LHW International Corporation” ierosinātājai darbībai - augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveidei, Rēzeknē, Komunālā ielā 13 un, Komunālā iela 11C.

Augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveide (SIA “LHW International Corporation” )

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2019